4.4. SCHŮZKA S RODIČI - MOST

26.03.2024

S ohledem na blížící se uzavření mostu pořádáme informační schůzku pro rodiče dětí, kterých se to týká.

Sejdeme se v 16 hodin ve třídě DS.

Prosíme bez dětí (možnost využití kroužku)