Dotace EU

Dvě dětské skupiny jsou vybudovány z dotací EU a od 1.10.2017 jsou v provozu. Dotovány EU byly do 30.4.2022 a od 1.5.2022 jsou aktuálně podpořeny státním příspěvkem od MPSV.

Třetí dětská skupina byla uvedena do provozu 2.1.2022 a je podpořena státním příspěvkem od MPSV do dnes.

Nové vybavení v DS

Projekt POŘÍZENÍ VYBAVENÍPRO SPOLEKKLUBÍČKO NA VALŠE je spolufinancován Evropskou unií. Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Brdy-Vltava. EVROPSKÁ UNIE Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova.

Naše dvě dětské skupiny byly podpořeny a vybudovány z Operačního programu Zaměstnanost:

Název projektu: Klubíčko Na Valše 01 pokračuje

Registrační čísla projektů: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015042

Cíl projektu: Cílem projektu je snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce, prioritně rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci. 

Výstupy projektu: Výstupem projektu je dětská skupina s kapacitou 12 míst v období od 1.11.2019 do 30. 4. 2022  na adresa Hlavní 401, Štěchovice, 252 07.


Název projektů: Klubíčko Na Valše 02 pokračuje

Registrační čísla projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015043

Cíl projektu: Cílem projektu je snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce, prioritně rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci.

Výstupy projektu: Výstupem projektu je dětská skupina s kapacitou 12 míst v období od 1.11.2019 do 30. 4. 2022 na adresa Hlavní 401, Štěchovice, 252 07. 


Subjekt provozovatele: Klubíčko Na Valše, z.s.           

                                         IČ 05715296